Art Nouveau

curus Art Nouveau

In deze korte cursus van 2 lessen wordt het ontstaan van de Art Nouveau gevolgd, gezien vanuit het perspectief van de kunsthandelaar en verzamelaar Siegfried Bing (1838–1905).

De naam van diens Parijse kunsthandel, L’Art Nouveau, geopend in 1896, werd tevens de benaming voor deze kunststroming die tussen 1880 en 1915 floreerde. Ze staat ook bekend staat onder haar Duitse naam: Jugendstil.

Een algemeen geldend kenmerk van deze stroming is het gebruik van golvende ornamentele lijnen, vaak in de gedaante van gestileerde planten. Daarnaast speelt het motief van de vrouwenfiguur een belangrijke rol.

De stroming kende een korte maar hevige bloeitijd. In West-Europa was de stijl ruim voor 1910 al verleden tijd In een beknopte cursus wordt een overzicht geboden over de Franse variant, Belgische uitingen en de toepassing ervan in Nederlandse ontwerpen.

Aantal lessen: 2

Reacties zijn gesloten.