Mythologie A-Z

mythologie

In deze langere cursus van 6 lessen speelt de godenwereld de belangrijkste rol en worden mythologische verhalen uit verschillende beschavingen behandeld en in sommige gevallen ook met elkaar vergeleken.

Alle culturen hebben in de tijd hun eigen mythen ontwikkeld, die bestaan uit verhalen over hun geschiedenis, hun religieuze culten, hun helden en heersers. Daarnaast geven zij ook de visie op de kosmos en de plaats van de mens daarin weer.

Door het sterk symbolische karakter van mythen en de allegorische vorm waarin ze worden weergegeven zijn ze niet altijd direct helder voor de beschouwer. Dit maakt dat mythologische weergaven in schilderkunst, beeldhouwkunst en toegepaste kunst vragen oproept en uitleg nodig heeft. De jarenlange overleving van de verhalen en haar afbeeldingen van o.a. Egyptische, Griekse, Romeinse, Christelijke, Keltische, Ierse beschavingen komen ter sprake.

Aantal lessen: 6

Reacties zijn gesloten.