Inspiratie

inspiratie

In deze thematische lezing wordt de vraag gesteld wat inspiratie inhoudt: is het zichtbaar, tastbaar, herkenbaar?

Sommige kunstenaars vinden inspiratie in de natuur (Romantiek), anderen in een gedicht of een toneelstuk (Gerhardt, Delacroix). Soms spelen vrouwen een belangrijke rol: ze worden de muze van de kunstenaar (Manet, Klimt).

Terwijl de één zweert bij het strak geometrische, (Mondriaan) laat de ander zich alleen leiden door de vloeiende lijnen uit de natuur (Morris, Henri van de Velde, Alberts en Van Huut). Ook maatschappelijke verhoudingen en -ontwikkelingen zijn inspiratiebronnen (Willink, Warhol). De ene kunstenaar inspireert de ander, ook al zijn ze in tijd vele eeuwen van elkaar gescheiden (Rodin, Michelangelo). Geen kunstenaar kan zonder: inspiratie is van alle tijden, disciplines, stromingen. En als we de bron van inspiratie (her)kennen, kan het kunstwerk voor de beschouwer extra interessant worden.

Reacties zijn gesloten.