Land Art

Land Art, Richard Long

Land Art, Richard Long

Meer dan stoeien met het land

Land Art is sinds de jaren ’60 een sterk opkomende stroming in de wereld van de beeldende kunst. Niet slechts ter markering van bijzondere landschappelijke kwaliteiten, maar als een kunstzinnige ingreep in het natuurlijk weefsel.

Ordening lijkt hierbij een sleutelwoord. Vanuit de fascinatie voor Land Art projecten in Flevoland werd de zoektocht naar deze kunstvorm verder ingezet. Andy Goldsworthy en Richard Long zijn uniek in hun concepten en uitvoeringen. Wat beweegt deze kunstenaars, die de natuur zien als hun speelveld en alleen daar hun voldoening in vinden? Schoonheid in grote en kleine projecten wisselen elkaar af; van Flevoland tot de Himalaya. Verwonder u over de schoonheid van deze tak van de beeldende kunst.

Reacties zijn gesloten.