Moderne kunst (I,II)

detail Pages, Louise Bourgeois

detail Pages, Louise Bourgeois

Schrikt moderne kunst af?

Er stonden in 2011 twee lezingen geagendeerd over moderne kunst; een zette Anselm Kiefer centraal en in de andere werd het werk van Louise Bourgeois besproken. Beide lezingen gingen niet door; te weinig belangstelling. Waarom vroeg ik mij af? Is mijn publiek bang voor moderne, hedendaagse beeldende kunst? Graag ga ik met u de discussie aan.

In twee zelfstandige lezingen bespreken we het werk van een aantal prominente, internationale kunstenaars waaronder Kiefer en Bourgeois. Hun werken worden vergeleken met bijvoorbeeld dat van Leonardo da Vinci, Klaas Gubbels en Dick Ket. Ai Wei Wei komt voorbij, net als de Zonnebloemen van Van Gogh. Wat maakt kunst voor u toegankelijk? Kan ik u overtuigen van de kracht van die anderen?

Reacties zijn gesloten.