Portretkunst

portretkunst

Nagenoeg iedereen heeft wel een gefotografeerd portret van zichzelf en/of zijn meest dierbare familieleden thuis. Een geschilderde beeltenis is zeldzamer, dat blijft nog steeds vooral voorbehouden aan de vermogende liefhebber. Dit is altijd al zo geweest. Vroeger liet men zich vooral portretteren om status en rijkdom te etaleren. Toch vertellen portretten en zelfportretten ons ook veel over de geschiedenis van de kunst. Bovendien weten we dankzij deze kunstwerken hoe men er vroeger uitzag, althans hoe de kunstenaar zijn onderwerp zag.

In deze thematische lezing wordt duidelijk dat we altijd blijven kijken door de ogen van de kunstenaar.

Reacties zijn gesloten.