Cultuurhectare & Visie

Cultuurhectare & Visie; naar aanleiding van de woorden van Ket Kreins.

Staat de visie ontwikkeld door het college voor kwaliteit en welke waarde heeft die visie voor de inwoners van Almere?

Cultuureducatie

De Kunstlinie ‘old school’ behoort definitief tot het verleden. Kunstdocenten die daaraan waren verbonden zijn/worden ontslagen, het amateur-kunst-onderwijs verdwijnt naar de wijken. Geen muziek, keramiek, schilder, dans, toneel, of zanglessen meer voor jong of oud. Alle uitvoerende taken verdwijnen. Wat overblijft is een uitgedund team medewerkers op beleidsniveau, dat een nieuwe manier zoekt om k&c onderwijs op alle scholen te laten landen.

Cultuureducatie 2.0 zal dus vanuit de cultuurhectare georganiseerd moeten worden om te voorkomen dat we straks een generatie cultuurbarbaren in Almere hebben grootgebracht.

Kunstenaars & exposeren

In de cultuurhectare worden o.a. beeldende kunst en architectuur gepresenteerd, althans, dat is het plan. Hierbij bepaalt de artistiek directeur het thema. Welke kunstenaars en/of welke collecties worden ons voorgeschoteld? Dat is een interessant punt. Een eigen Almeerse collectie, behalve de kunst in de openbare ruimte, is er niet. Dus moet men haar toevlucht nemen tot bruiklenen. Het zal afwijkend zijn van het beleid van museum de Paviljoens. Er was landelijk zeer veel waardering voor haar programmering, maar die sloot onvoldoende aan bij het niveau en de smaak van de inwoners van Almere. De hoge bezoekersaantallen werden voor een groot deel gegenereerd door op woensdagmiddagen kinderactiviteiten te organiseren. Nu moeten bezoekers aangetrokken worden door de kwaliteit het programma, de inhoud, de verdieping en de verbreding, in combinatie met goede randprogrammering.

Een deel van het gebouw zou beschikbaar moeten worden gesteld om, in wisselende exposities, werk van Almeerse kunstenaars, jong en oud, te tonen. Met het liefst altijd ‘life’ uitleg door henzelf of door geïnspireerde gidsen. Op die manier wordt het verhaal van de kunstenaar verder verteld en zo krijgen bezoeker en kunstenaar de kans elkaar te leren kennen. Verbind er een uitdagend educatief programma aan en er zullen daadwerkelijk kinderen/jongeren naar de cultuurhectare komen.

Daarnaast pleit ik voor de toevoeging van een filmhuis, een literair café, een erfgoedmiddag-spreekuur, een flashdans dinsdag, een speakerscorner en een studentenavond in het gebouw; ruimte genoeg! Nodig zoveel mogelijk verschillende lagen van de bevolking uit om zich thuis te gaan voelen aan het water. Organiseer ‘s zomers op het plein voordrachtwedstrijden en volksdansen. Kortom, laat de boel leven!

Dat is (deels) mijn visie!

Reacties zijn gesloten.