Debat Hectare Cultuur; tweede ronde

Nu eindelijk voor iedereen het rapport van Patrick van Mil toegankelijk is, komen een aantal culturele instellingen voor de zomer nog één keer bij elkaar voor een tweede debat op dinsdag 25 juni, van 19:00 tot 21:00 uur. Hopelijk worden we niet (weer) geconfronteerd met nutteloze verontwaardiging, maar krijgen we een nuttige dialoog. Hoe kunnen we ‘de boel’ succesvol re-organiseren? Hoe pakken we de hardware aan? Met andere woorden, hoe kunnen we bouwkundige tekorten (klimaatbeheersing, toegankelijkheid rondom, beveiliging) effectief en efficient oplossen? Wat gaat dat kosten?

En dan de software: interessant is de vraag naar het profiel van de man/vrouw met artistieke stuwkracht die de nieuwe richting inhoudelijk gaat bestieren. Die het belang ziet om ook de locale (professioneel- en amateur)kunstenaar een plek te gunnen, die alle disciplines verbindt en de noodzaak van de cultuureducatie smoel weet te geven binnen de nieuwe organisatie. Wat gaat dat kosten?

Verder wens ik dat de Gemeente Almere niet de kant opgaat van Rotterdam en de Hectare Cultuur ziet zoals de Rotterdamse D66-wethouder Corrie Louwes het culturele Stadsinitiatief: “Het is een experiment om initiatieven en energie in de stad aan te boren, en het is een nieuwe manier van werken voor de gemeente. De Rotterdammers zijn aan zet, de overheid doet een stap terug en faciliteert de innovatieve en creatieve plannen van de bewoners van de stad.” (www.nrc.nl/heijne/2013/06/16/dode-mus/): Vervang het woordje stad door Almere en Rotterdammers door Almeerders. Het lijkt te gemakkelijk om eerst alles af te breken en te verschralen om vervolgens de verantwoordelijkheid bij de burgers neer te leggen.

Almeerders met hart voor kunst en cultuur zijn zich al aan het (her)groeperen: er worden plannen gesmeed en nieuwe verbonden gesloten. Er gloort een sprankje hoop aan de horizon.

Dit debat moet tonen hoeveel veerkracht er op het gebied van kunst en cultuur in Almere zit; men moet zich herbezinnen en de kansen pakken die er altijd zullen komen. Zijn daar speciale competenties (heerlijk woord in onze branche) voor nodig? Met gezond verstand kom je een heel eind; of om met een van mijn helden te spreken: ART IS A GUARANTY FOR SANITY (Louise Bourgeois).

guaranty

 

Reacties

Debat Hectare Cultuur; tweede ronde — 3 reacties

 1. Het plan van de hectare is inhoudelijk merkwaardig, vooral gebakken lucht. Bovendien een vreemde vorm van bezuinigen: Casla zou van een heel goedkoop gebouw moeten verhuizen nar een heel duur gebouw; het zeer goedkope gebouw van Casla blijft verder leegstaan, omdat de bestemming, op verzoek van de gemeente, heel beperkt is.Verder onbegrijpelijk dat gemeente en HaC niet bereid waren om een veel beter plan: Casla + Stad en Natuur in huidige gebouw, in samenwerking met schouwburg c.a.: een interessant en veel goedkoper inhoudelijke invulling: er ontstaat een museumkwartier met een mooie verscheidenheid en complementair: architectuur, stedenbouw, landschap, kunst en muziek

 2. Dat was weer genieten!
  Een debat, dat, zoals verwacht, alle nutteloze verontwaardiging ver te boven ging.
  Hilarisch hoogtepunt: een gemeenteraad die in opperste verwarring serieus van plan is het kleedgeld van “De Keizer op de hectare cultuur” te verhogen van 2 naar 3,5 ton.
  Dat, terwijl het er steeds meer op gaat lijken dat de gewenste cultuur-Keizer zich nooit op de hectare cultuur zal vertonen of zal vestigen.
  Een dubbele miskleun dus. Geen kleren en geen (naakte) Keizer.

  Het was me het avondje wel!

 3. Nou nou dat wordt me het avondje wel
  Hoop dat er wat ZINNIGS uitkomt
  Er wordt teveel gepraat kordaat optreden en besluiten nemen wordt zolang mogelijk uitgesteld
  Is dat waarop we waqchten