Donderdag 13 juni 2013 bijltjesdag?

Consultatie over “Hectare Cultuur, verkenning van de mogelijkheden”. Met deze woorden komt een einde aan het lange wachten van kunst- en cultuurminnend Almere. Op donderdag 13 juni staat het te gebeuren tijdens de politieke markt.

Ten tijde van het DebatCafé in de Nieuwe Bibliotheek van Almere, Cultuur in Almere – Kan dat wel? op woensdagavond 8 mei spookte het rapport rond als een (on)heilbrengend geschrift. Een rapport dat bij de een warme gevoelens opriep en dat node werd gemist als basisdocument waarop de culturele toekomst van Almere wordt gebaseerd. Die behoefte wordt nu bevredigd. U kunt het nu zelf inzien door op onderstaande link te klikken: een 2,8 mb zwaar document, met als finale datum 17 mei (!) Dus na het debat is er nog aan gesleuteld.

»» Rapport Hectare Cultuur, verkenning van de mogelijkheden (PDF)

Vandaag werd het rapport al met de pers besproken; voornamelijk financiën komen aan bod. Volgens Van Mil moet er geld bij: het rapport stelde aanvankelijk dat er 3,5 ton nodig is, maar dat er met 2 ton extra ook een fraaie, maar schrale Hectare Cultuur valt op te tuigen. Van Mil geeft een kort interview op de Esplanade en licht zijn standpunt toe. Zie het bericht hierover op omroep Flevoland.

Ik ben huiverig: wat is er overgebleven van de toezegging om een go/no go moment in te lassen voordat het plan wordt goedgekeurd? Worden we in het ootje genomen met een omweg, waardoor er in september meteen kan worden doorgepakt? Zijn alle obstakels overwonnen? Hoe zitten alle partijen erin? Hoe wendbaar is iedereen? Is de datum donderdag de 13e een veeg teken?

Wilt u weten hoe het afloopt? Ga dan naar de politieke markt aanstaande donderdag (Blauwe Zaal, 20 uur) en leg uw oor te luister. Bereid u voor met de informatie op de pagina van de gemeente: https://almere.notudoc.nl/cgi-bin/meeting.cgi/action=view/id=1209 en klik op de paperclip.

Gaat de doos van Pandora open?

De doos van pandora

De doos van pandora

Reacties

Donderdag 13 juni 2013 bijltjesdag? — 2 reacties

 1. Het lezen van het rapport roept bij mij de volgende vragen op: Is de missie wel onderscheidend genoeg? Is het niet teveel hetzelfde dat de bestaande cultuurcentra al bieden? Hoe maak je het ontoegankelijke gebouw open en aantrekkelijk voor Almeerders die niet gewend zijn een museum te bezoeken? Waar komt in Almere een plek voor ‘rauwe’, innovatieve en experimentele tentoonstellingen en projecten?
  Ondanks het feit dat er natuurlijk echt minder geld is voor mooie dingen is het een omissie dat dit plan geen rekening houdt met andere ontwikkelingen. Betrek daarom het gebouw De Voetnoot ook bij het plan en maak daar ruimten voor meer rauwe en experimentele kunst. Geef jonge en volwassen Almeerders de kans mee te doen. De plannen voor de kunstlinie kunnen juist sterker worden als De Voetnoot ook onderdeel is van een bredere, vernieuwende, cultuurvisie voor Almere.

  Het is beter om de hectare cultuur te vervangen door de slogan een kilometer cultuur. Betrek ook de Voetnoot en de openbare ruimte in het centrum zodat we kunnen zorgen voor een echte verrassing en een grotere aantrekkingskracht van het Centrum van Almere. LEES MEER op http://www.jansenverder.nl/blogs/

 2. Een degelijk en overzichtelijk rapport zo op het eerste gezicht
  Wel een vette kluif om deze door te lezen maar de moeite van het lezen waard
  Dat het moet gebeuren wordt hier duidelijk aangetoond
  Wat ik wel mis is dat de architect Mels Crouwel een gesprekspartner is en niet SAANA
  Dat is roeren in het werk van de oorspronkelijke architecten en dat kan en mag niet.